Talarkväll #013

Talarkväll #013

Tack för förra mötet! Mötet styrs upp via EasySpeak och inte detta evenemang, så se till att logga in och boka era roller: http://tmclub.eu/

Om det är något strul med ert inlogg, eller om ni aldrig fått något – tveka inte att kontakta oss så hjälper vi till att ordna det!

De roller som vi roterar på är följande:

Toastmaster
Talare (fyra stycken)
Utvärderare (fyra stycken)
Table topics-master
Grammatiker
Utfyllnadsordsräknare
Tidtagare
Generalutvärderare

--- Om klubben och om Toastmasters ...

Visa hela texten

6 deltagare (None inbjudna)