En östgötsk poetissa

En östgötsk poetissa

Vad arkiven berättar om Greta Giädda (1682 - 1753).
Föredrag av Valborg Lindgärde.
Valborg Lindgärde är litteraturvetare i Lund, med utgivningsuppdrag för Svenska Vitterhetssamfundet.
Stifts- och landsbiblioteket, Hörsalen.
Arrangörer: Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner i samarbete med Linköpings stadsbibliotek och Folkuniversitetet.

1 deltagare (8 inbjudna)

Plats

Linköpings stadsbibliotek
(Huvudbiblioteket) Östgötagatan 5