Biblioteksting 2017 - Alternativa fakta och fake news

Biblioteksting 2017 - Alternativa fakta och fake news

Alternativa fakta och fake news – hur motverkar vi kunskapsresistens?

Falska nyheter, propaganda och vinklad information sprids allt hastigare och påverkar både debattklimatet och samhällsutvecklingen. Institutioner som understödjer fri åsiktsbildning och medie- och informationskunnighet blir allt viktigare.

Program:
9.00 Kaffe och tid för nätverkande
10.00 Välkommen, Marita Öberg Mohlin (S), Kulturnämndens ordförande, Västerås
10.15 De förändrade medielandskapen: Demokratins ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)