Föreläsning: Anknytning och mentalisering - att förstå sig själv

Föreläsning: Anknytning och mentalisering - att förstå sig själv

Anknytning och mentalisering - att förstå sig själv och andra

Anknytning kan beskrivas som bandet som finns mellan ett barn och en eller flera föräldrar/vuxna. Under våra första år så anpassar vi oss till våra föräldrar eller andra omsorgspersoner, för att få ut så mycket närhet och trygghet som möjligt. De strategier vi lär oss som små barn lever sedan kvar i oss som omedvetna relationsmönster, och de kan ibland ställa till det för oss när vi är vuxna. Om du har svårigheter med närhet, ...

Visa hela texten

301 deltagare (None inbjudna)

Plats

ABF Stockholm
Sveavägen 41