Vårmötet 2017

Vårmötet 2017

IT’S HAPPENING!
Nu är det dags för ett historiskt Vårmöte!

För FÖRSTA gången kommer I-sektionen ha utsett en helt strategisk styrelse i enlighet med den nya sektionsstrukturen. Detta vill du inte missa.

Vad händer under mötet?
- Val av förtroendeposter inom styrelsen, valberedningen och internrevisorer
- Verksamhetsplaner för Clubmästeriet, Klassföräldrarna, TEAM och Styrelsen ska fastställas
- Röstning om propositioner om förtydliganden och ändringar i stadgar och reglemente
- ...

Visa hela texten

86 deltagare (None inbjudna)