Ung Vänsters 48:e Kongress - En radikal gemenskap

Ung Vänsters 48:e Kongress - En radikal gemenskap

Den 25-28 maj 2017 håller Ung Vänster sin 48:e kongress.

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ, där antas principprogram, stadgar och verksamhetsplan. Kongressen förrättar också val till bland annat förbundsordförande och förbundsstyrelse. Alla distrikt har utsett ett visst antal ombud som skickas till kongressen. Du som inte är ombud eller suppleant är i mån av plats välkommen att närvara som åhörare på kongressen, anmäl då det till info@ungvanster.se.

Vid frågor eller ...

Visa hela texten

104 deltagare (None inbjudna)