Gamla textila redskap - vad kan de berätta för oss?

Gamla textila redskap - vad kan de berätta för oss?

Föreläsning med vävlärare Marie Ekstedt Bjersing.

På museet i Örebro finns ett par vävlunor bevarade eller parblock som de också kallas, som är märkta den 22 maj 1614. Hur användes dessa och till vad? Marie Ekstedt Bjersing är vävlärare på Sätergläntan och arbetar med en forskningsstudie kring vävredskap och metoder. Marie kommer att berätta och visa redskap som knäpphärvel, vävskedar, olika typer av överbindningar samt visa dem tillsammans med textilier.

I samarbete med Örebro läns ...

Visa hela texten

7 deltagare (None inbjudna)

Plats

Örebro läns museum
Engelbrektsgatan 3