Cityvarvet

Cityvarvet

Starten går på Götaplatsen och följer sedan Göteborgsvarvets blå linje genom alléer och folkhav fram till målet på Slottsskogsvallen. Cityvarvet är 4,3 kilometer och alla mellan 14 och 19 år är välkomna att delta. Starten går den 20 maj.

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

Götaplatsen
Götaplatsen 1