ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2017

ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2017

1 deltagare (2 inbjudna)

Plats

Stockholmsmässan
Mässvägen 1