Waste, Undone, No Saving Grave, Lowest Creature m.m

Waste, Undone, No Saving Grave, Lowest Creature m.m

Göteborg hardcore kommer till Västerås och härjar på halloween. Utklädnad uppmanas. Bjud in era vänner!

WASTE
Snabb och förbannad GBG hardcore
https://xwastex.bandcamp.com/album/ex...

UNDONE
Tung NYHC style från GBG
https://undonehc.bandcamp.com/releases

NO SAVING GRACE
V-town Beatdown
https://nosavinggrace.bandcamp.com

LOWEST CREATURE
Svänging och metallisk HC från Örebronx
https://lowestcreaturehc.bandcamp.com/

EXISTENCE
90tals doftande tung hardcore från ...

Visa hela texten

26 deltagare (None inbjudna)

Plats

Lovisagården
Slottsgatan 6