Uppstart politikutbildning

Uppstart politikutbildning

Anmälan till lars.ove.jansson@arvika.se senast 14 Augusti.

Intresserad av politik och politiskt förtroendeuppdrag? Socialdemokraterna kör utbildning under ett år med en träff/månad kvällstid. Olika teman, organisationsgenomgång, träffar med olika politiker, studiebesök mm. Efter utbildningen studiebesök på riksdagen.

5 deltagare (None inbjudna)