Loppis i Förrådet.

Loppis i Förrådet.

I en liten liten gränd finns en liten liten tunnel. I den lilla lilla tunneln finns en liten liten dörr. Där har jag mitt förråd.

Lördagen den 25 mars klockan 10.00–16.00 ställer jag till med loppis i förrådet. Välkommen!

46 deltagare (None inbjudna)

Plats

Förrådet
Borgmästargränd 4