Framtidens Skola

Framtidens Skola

Vad säger aktuell forskning om framtidens skola? Hur kommer den digitala utvecklingen påverka läromedlen och därmed utbildningen? Vilka krav ställer framtidens skola på dig som lärare/pedagog?

Under konferensen Framtidens skola tar vi oss an dessa utmanande frågeställningar och konkretiserar ner till klassrumsnivå och arbetssätt som du som lärare kan implementera i din undervisning redan idag. Konferensen lägger fokus på inkludering – att se, synliggöra och tillgodose varje elev utifrån ...

Visa hela texten

0 deltagare (None inbjudna)

Plats

Malmömässan
Mässvägen 6