Relationsdag - för par & föräldrar

Relationsdag - för par & föräldrar

Lördagen den 22 april blir det relationsdag i Korskyrkan med Micke Gunnardo.

Micke Gunnardo från Västerås föreläser och leder samtal omkring parrelationen och föräldraskapet. Micke är en 48-årig, gift 5-barnspappa. Han är skolkurator, föreläsare och parvägledare med över 20 års erfarenhet av att på olika sätt arbeta med relationer i par och familjer.

Samling 1
Kl. 12:30 - 14.30
DEN LIVSLÅNGA KÄRLEKEN FINNS INOM RÄCKHÅLL!

Samling 2
Kl. 15.00-17.00
FÖRÄLDRASKAP OCH GRÄNSSÄTTNING – Om ...

Visa hela texten

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

Korskyrkan, Uppsala
Väktargatan 2 D