Klimatförändra Dig!- en glokal utställning om klimatförändringar

Klimatförändra Dig!- en glokal utställning om klimatförändringar

Välkomna till en unik utställning som skildrar flera perspektiv på klimatförändringar på ett konkret och begripligt sätt. Undersök din roll i denna världsomfattande problematik, ta del av lokala initiativ på lösningar och alternativa vägar framåt. En utställning som skapar framtidstro!

För öppettider, besök: www.bokgalleriet.se
Bok-Galleriet, galleri Kristina, Kristinagatan 20.

Utställningen är producerad av studenter på masterprogrammet Science for Sustainable Development vid Linköpings ...

Visa hela texten

19 deltagare (None inbjudna)

Plats

Bok-Galleriet
Kristinagatan 20