Cykeln i bostaden, på arbetet och vägen framåt

Cykeln i bostaden, på arbetet och vägen framåt

Cykeln är ett färdmedel på snabb frammarsch. Att cykla är snabbt, billigt, flexibelt och ger bra träning. Om fler skulle cykla i Stockholm skulle trängseln på vägarna försvinna. Bullret skulle minska. Och luften skulle bli renare att andas.

Det finns en bred önskan om att öka andelen cyklister i samhället. I den regionala cykelplanen för Stockholms län anges ett mål om att cykeltrafiken i länet ska utgöra 20 procent år 2030. Det är ett ambitiöst mål som kräver en gemensam kraftsamling. Ett ...

Visa hela texten

8 deltagare (39 inbjudna)