Diplomkonsert: Per Ivarsson, trumpet | Malmö Live

Diplomkonsert: Per Ivarsson, trumpet | Malmö Live

JAN SANDSTRÖM
Trumpetkonsert nr 2
ANTON BRUCKNER
Symfoni nr 9

Per Ivarsson | trumpet
Kristiina Poska | dirigent
Malmö SymfoniOrkester

12 deltagare (None inbjudna)

Plats

Malmö Live
Dag Hammarskjölds Torg 4