Medvetna val -

Medvetna val -

Nu har du möjlighet att starta ditt nya liv! YOLO!

I oktober startar kursen Medvetna val där du har möjlighet att få stöttning och peppning till att skapa de vanor och den hälsa du önskar. Investera i dig själv! Vi tittar på vår livsstil och vårt levnadssätt. Du får individuella uppgifter med hur du kan förbättra din egen livsstil vid varje tillfälle. Du har möjlighet att bli långsiktigt hållbar i arbetsliv och på din fritid. Därmed uppleva den balans du förtjänar!

Vill du skapa goda vanor ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)