Årsmöte för RFSL Gävleborg

Årsmöte för RFSL Gävleborg

Härmed kallas alla medlemmar till RFSL Gävleborgs årsmöte. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida två veckor innan - gavleborg.rfsl.se

Nomineringar till styrelsen eller andra förtroendeposter i föreningen skickas till valberedningens Lotta Lagnander, clagnander@gmail.com

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Men det är också ett tillfälle att få en inblick i vad föreningen ...

Visa hela texten

13 deltagare (62 inbjudna)

Plats

RFSL Gävleborg
Fjärde Tvärgatan 55