En mer inkluderande idrott i Blekinge - Hur gör vi?

En mer inkluderande idrott i Blekinge - Hur gör vi?

Diskuterar ni jämställdhet och hbtq och andra inkluderingsfrågor i ditt förbund eller förening? Välkomna till en inspirationsföreläsning med Sofia B Karlsson, Strateg och utbildare inom områdena inkludering, maskulinitet, normer och jämställdhet på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Program
18.30 Föreläsning med Sofia B Karlsson
- Nuläge och omvärldsspaning
- Kultur—värderingar,
bemötande och språkbruk
19.45 Paneldebatt
20.30 Avslut

Deltagandet är kostnadsfritt. ...

Visa hela texten

14 deltagare (None inbjudna)

Plats

Konserthuset
Stortorget 16