Halvårsprogrammet: en annan vård är möjlig

Halvårsprogrammet: en annan vård är möjlig

Den 4 september demonstrerade vi för krav på en bättre och rättvisare sjukvård för personal, patienter och anhöriga. För att fortsätta sätta press på politiker och makthavare vill vi genom möten och samtal dela erfarenheter och lära oss av varandra. Vi kan tillsammans vända frustrationen över missförhållandena i vården till en gemenskap och en konstruktiv kraft.

I Skåne lanserar vi därför ett "halvårsprogram" - sex månader med aktiviteter som mynnar i en ny demonstration den 18 mars. Denna ...

Visa hela texten

10 deltagare (None inbjudna)

Plats

ABF Malmö
Spånehusvägen 47