Återgång till idrott när och hur?

Återgång till idrott när och hur?

Medpro Clinic Rehab bjuder in till gratis utbildning för tränare.

Det är få förunnat att inte drabbas av en idrottsskada under sin idrottskarriär. För att en spelare ska kunna återgå till idrott både snabbt och säkert är det viktigt att skadan tas omhand på bästa sätt direkt på klubbnivå.

Vi bjuder därför in samtliga ledare till en utbildningsserie i och denna gång är temat "återgång till idrott när och hur".

Välkomna!

Plats: Torpa Vårdcentral Vänersborg, Torpavägen 23
Anmälan: Maila ...

Visa hela texten

8 deltagare (None inbjudna)