Informationsträff om romskt informations- och kunskapscenter

Informationsträff om romskt informations- och kunskapscenter

Informationsträffar om romskt informations- och kunskapscenter

Under 2017 påbörjade vi uppstarten Romskt informations och kunskapscenter i Göteborg. Vi har haft informationsträffar med er tidigare men har nu kommit längre i processen och vill därför bjuda in er till ytterligare en informationsträff där vi har mycket att berätta.

Ur programmet:
- Rekryteringsprocessen av tillsättning av tjänster
- Lokal och placering
- Olika engagemang och samarbeten

Vi bjuder på kaffe/te och fika. ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)