Odlingsmöte och kalasplanering

Odlingsmöte och kalasplanering

Vi träffas för att planera inför Dungens 3-års kalas och vårens planteringar. Det finns också utrymme för att komma med idéer kring aktiviteter i parken under sommaren. Alla är välkomna!

Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Kalasplanering
4. Datum för planteringsdag
5. Praktisk planering inför planteringsdagen
6. Odlingsidéer
7. Övriga frågor

1 deltagare (None inbjudna)