Våldsprevention 2017

Våldsprevention 2017

VÅLDSPREVENTION 2017 - TILLSAMMANS FÖR ATT STOPPA MÄNS OCH KILLARS VÅLD

Den 7-8 december bjuder Unizon, MÄN, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Länsstyrelserna in till Våldsprevention 2017 – Tillsammans för att stoppa mäns och killars våld. En konferens med fokus på hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete.

Konferensen riktar sig till dig som fattar beslut om, eller arbetar med, ...

Visa hela texten

114 deltagare (None inbjudna)