Jubileumsutställning i Västra Avdelningen

Jubileumsutställning i Västra Avdelningen

Den 14 oktober har vi vår Officiella Jubileumsutställning med middag och underhållning på kvällen! Så glöm inte att boka in den i kalendern!

Mer info kommer längre fram!
Välkomna!! ❤

Domare för jubileumsutställnigen:
Michael Ganzer dömmer stor och mellan
Nada Klirova dömmer dvärg och toy
(med reservation för domarändring. Domarna ersätter varandra)

22 deltagare (None inbjudna)