Information meeting with Scanbalt Experience

Information meeting with Scanbalt Experience

For English, see below

Vill du veta mer om resor du kan åka på med Scanbalt Experience och Jönköpings Studentkår?

Scanbalts representanter kommer hit och berättar allt om resorna till Norge, Finska Lappland och Ryssland vi erbjuder exklusivt för Studentkårens medlemmar.

Kom till HLK rum Hb220 tisdagen den 5:e september klockan 16.30. Informationsmötet avslutas precis i tid till Buddyminglet.
__________________________________

Do you want to know more about the trips you can go on with ...

Visa hela texten

63 deltagare (None inbjudna)