Hur medveten om dina val är du?

Hur medveten om dina val är du?

Är du medveten om vad du gör? Vad är egentligen viktigt för dig?
Hur kan vi göra fler medvetna val i vårt arbetsliv och privatliv? Hur kan vi leva vårt eget syfte?
Att leva sitt syfte innebär att kunna koppla sitt eget ”varför” till organisationens ”varför”. Det handlar om att kunna ta med hela sig själv till jobb! När vi har mycket att göra och inte upplever att det vi gör är meningsfullt, upplever vi stress, medan när vi har mycket att göra, och det vi gör skapar mening, kallar vi det ...

Visa hela texten

11 deltagare (None inbjudna)

Plats

World Trade Center Helsingborg
Carl Krooks gata 18