Etikpub: Framtidens Pengasystem

Etikpub: Framtidens Pengasystem

Vad är bitcoin?
Är det bara en hype?
Kan det ersätta dagens pengar?
Vad händer med bankerna?
Hur ska vi hantera kriminalitet som drog- och vapenhandel?
Vad händer om det krashar?

Dessa är några frågor vi ställer oss på vårens första Etikpub om Framtidens Pengasystem. Denna gång kommer vi tillsammans med vår expertpanel att diskutera hur pengar kan komma att hanteras i framtiden. Vi bryter ned begreppen Bitcoin och Blockchain, pratar säkerhet och diskuterar möjligheter och risker med denna nya ...

Visa hela texten

46 deltagare (543 inbjudna)

Plats

Kårhuset
John Ericssons väg 3