Urtima landskap med val av 2Q och KXM

Urtima landskap med val av 2Q och KXM

-FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN-

Samtliga medlemmar i Gotlands nation kallas härmed till urtima landskap tisdagen den 21 mars klockan 18.00 å nationens festsal.

Då vi bl.a. kommer välja ny andre kurator och köksmästare är det extra viktigt att många dyker upp.

OBS! För att få rösta krävs giltigt nationskort och ID!

Preliminär föredragningslista:
1. Landskapets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av kallelseförfarandet
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Val av två ...

Visa hela texten

25 deltagare (None inbjudna)

Plats

Gotlands nation
Östra Ågatan 13