Jag röstar på nomineringsgruppen "Vänstern i Svenska Kyrkan"!

Jag röstar på nomineringsgruppen "Vänstern i Svenska Kyrkan"!

Val till kyrkofullmäktige. Rösta vänster för medmänsklighet och solidaritet. Man kan poströsta.

19 deltagare (None inbjudna)

Plats

Svenska kyrkan Falun
Kristinegatan 11