Qultmästeriet Halvårsstämma

Qultmästeriet Halvårsstämma

Dags för QMs halvårsstämma!
På halvårsstämman har alla Qultare rösträtt.
Halvårsstämman är till för att styrelseposterna Beta (Vice Ordförande) och Delta (Informationsansvarig) blir vakanta.
För att få söka Beta eller Delta måste man vara fullständig Qultare.

Lokal: Tokyo, i källaren på Studenternas Hus
Kontakta sittande qultmästerister om ni ej hittar.

Vi ses där!

8 deltagare (None inbjudna)