Varvetmilen i Trollhättan

Varvetmilen i Trollhättan

Varvetmilen arrangeras av LK TV88 i samarbete med Göteborgsvarvet. Distansen är 10,0 km och banan är NEVS provbana på Stallbacka i Trollhättan - en lättsprungen varvbana. Varvetmilen är seedningsgrundande till Göteborgsvarvet 2018. Anmälan görs på Göteborgsvarvets hemsida www.goteborgsvarvet.se där det också finns information om loppet. Information finns även på www.lktv88.dinstudio.se.

19 deltagare (None inbjudna)