Varvetmilen i Trollhättan

Varvetmilen i Trollhättan

Varvetmilen arrangeras av LK TV88 i samarbete med Göteborgsvarvet. Distansen är 10,0 km och banan är NEVS provbana på Stallbacka i Trollhättan - en lättsprungen varvbana. Varvetmilen är seedningsgrundande till Göteborgsvarvet 2018. Anmälan görs på Göteborgsvarvets hemsida www.goteborgsvarvet.se där det också finns information om loppet. Information finns även på www.lktv88.dinstudio.se.

19 deltagare (None inbjudna)

Liknande evenemang