Stöd HK Varbergs integrationsprojekt!

Stöd HK Varbergs integrationsprojekt!

http://foreningsinsamling.se/fundrais...

Hej!

HK Varberg har idag en verksamhet för nya svenskar och nyanlända. Denna verksamhet är uppskattad och populär och styrelsen har beslutat sig för att utöka denna verksamhet och därmed göra det möjligt för flera att träna handboll.

Idag finns ett samarbete med flyktingboendet i Himle utanför Varberg. En grupp på 20-25 personer transporteras i klubbens regi från flyktingboendet till träningen i Idrottshallen i Varberg. Personerna kommer ...

Visa hela texten

8 deltagare (None inbjudna)