Tough Viking Stockholms stadion 2018

Tough Viking Stockholms stadion 2018

Tough Viking Stockholm stadion 12 maj 2018.

8 km av is, eld, vatten och stora hinder. Who dares win!

528 deltagare (None inbjudna)