Fredrik Sandgren – Fastighetsrätt

Fredrik Sandgren – Fastighetsrätt

Fredrik är medlem i Rotaract och är till yrket advokat och är delägare i Kristianstad Advokatbyrå. Kristianstad Advokatbyrå har drivit advokatbyrå i Kristianstad sedan 1972 och Advokatbyrån biträder företag och privatpersoner i juridiska angelägenheter inom flertalet rättsområden, till exempel inom arvsrätt, brottmål, familjerätt, fastighets- och entrepenadrätt, förvaltningsrätt och allmän civilrätt. Fredrik kommer ge oss lite information om fastighetsrätt.

Vi bjuder på fika,Välkomna!

8 deltagare (None inbjudna)