Medlemskonferens med Folkrörelsen Nej till EU

Medlemskonferens med Folkrörelsen Nej till EU

Mellanår (varje udda) har Folkrörelsen Nej till EU i stället för kongress (nästa 2018 i april) en stor medlemskonferens. Avdelningen i Storstockholm representeras av sin ordförande. Men alla medlemmar får anmäla sig och delta med yttranderätt.
Medlemskonferensen är ett erfarenhetsutbyte mellan medlemmar från hela landet om vår verksamhet.
Nästa år 2018 är det allmänna val och i maj (olagligt) eller i juni (lagligt) 2019 är det EU-pratamentsval i alla 26 EU-länder. (Då befriar sig Storbritannien ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)