Vägen mot en nationell cykelpolitik

Vägen mot en nationell cykelpolitik

Allt fler ser cykel som en viktig del av lösningen på utmaningar inom mobilitet, klimat och stadsmiljö. När regeringen nu lagt fram den första nationella cykelstrategin, diskuterar vi behovet av cykelinfrastruktur med infrastrukturministern. Hur ska en nationell cykelpolitik utformas?

Sällan har vi diskuterat så mycket cykelpolitik som nu. Cykelplaner tas fram i kommunerna och regionala stråk samordnas. Ny säker och kapacitetsstark cykelinfrastruktur behöver byggas i hela landet. I takt med ...

Visa hela texten

7 deltagare (None inbjudna)

Plats

Almedalen