Mermaid

Mermaid

TRANSISTOR 3 - TRANSTOR LIVE GER VERKET:

När: 21–23/4 Kl 19.30
Var: Malmö Dockteater, Hasselgatan 8

"Mermaid"
Efter den hyllade föreställningen Tre Systrar som hade premiär på Transistor 2 är nu Liv K. Vesterskov tillbaka med en ny undersökning.. Med motsättningar som utgångspunkt fortsätter Liv sitt arbejde med scenkonst i gränslandet mellan medier i en fiktiv bildvärld.

Av och med Liv Kaastrup Vesterskov

9 deltagare (None inbjudna)

Plats

Malmö Dockteater
Hasselgatan 8