Bli den bästa cirkelledaren - oftare

Bli den bästa cirkelledaren - oftare

Den 14 September...
...gör vi det igen! Även i år bjuder vi in till en gemensam manifestation för att visa hur viktig du som cirkelledare är! Samtidigt över landet samlas cirkelledare i en gigantisk pedagogisk happening!

Vi klurar på...
...årets filmatiserade cirkelledardilemman som handlar om gruppers utveckling och arbete över tid. Hur kan man agera som cirkelledare i de olika faser en grupp går igenom och går man alltid igenom alla faser i en cirkel? Finns platåer, konfliktfas och ...

Visa hela texten

3 deltagare (None inbjudna)

Plats

ABF Göteborg
Olof Palmes plats 1