Stämmans Kraft

Stämmans Kraft

Stämmans Kraft

En kurs med Gustav Holberg

Avesta 15 - 16 April

Kostnad 3000 kronor
Anmälningsförskott 500 kronor

Denna kurs är en fördjupning av kursen ”Rösten och trumman som spirituellt verktyg”, där fokuset naturligtvis ligger på rösten. Vi går djupare in på användandet av stämman, sångtekniker och meditation genom att använda rösten.

Du lär dig inte att sjunga vackert. Och inte heller att sjunga låtar. Det handlar mer om att improvisera, samarbeta och om den inre stämman som så gärna ...

Visa hela texten

3 deltagare (None inbjudna)

Plats

FärgKicken
Skogsbovägen 11