Realistiskt självförsvar för tjejer

Realistiskt självförsvar för tjejer

Intensivskurs i realistiskt självförsvar för kvinnor under två sammanhängande tillfällen under september. Kursen som primärt hålls av kvinnliga instruktörer är öppen för alla tjejer oavsett förkunskaper.

Kursen omfattar:
• Försvar mot vanligt förekommande övergrepp mot kvinnor (hot, bortförande, våldtäktsförsök etc.)
• Försvar stående och liggande
• Försvar mot väpnade och obeväpnade övergrepp
• Konflikthantering
• Mental förberedelse - Hantering av sin rädsla
• Scenarier och andra ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)