Stulen identitet - problematisering av adoption

Stulen identitet - problematisering av adoption

Adoption då, nu och sedan.
Föreläsningar och samtal om transnationell och transrasial adoption av forskarna Richey Wyver och Tobias Hübinette, samt serietecknaren och adoptionsaktivisten Lisa Wool-Rim Sjöblom.
10 - 12: föreläsning + frågestund med Richey Wyver. OBS! Föreläsningen är på engelska!
12 - 13: Paus för lunch - medhavd eller i närheten till självkostnadspris
13 - 13:45: Föreläsning + frågestund med Tobias Hübinette
14 - 14:45: Lisa Wool-Rim Sjöblom om sitt seriealbum Palimpsest och ...

Visa hela texten

18 deltagare (None inbjudna)

Plats

Kvinnofolkhögskolans Stödförening
Första Långgatan 28 b