Sökning i en digital vardag (Nyinsatt program!)

Sökning i en digital vardag (Nyinsatt program!)

Vilken betydelse har egentligen internetsökning i vardagen, och hur upplever och reflekterar t.ex. ungdomar kring internetsökningen? Cecilia Andersson, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet föreläser kring dessa frågor.

Samarrangemang mellan Svensk Biblioteksförening Region-
förening Skåne och SFIS Syd.

1 deltagare (5 inbjudna)

Plats

Lunds stadsbibliotek
Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata 6, 222 21