Diplomkonsert: Amelia Jakobsson, sopran | Malmö Live

Diplomkonsert: Amelia Jakobsson, sopran | Malmö Live

RICHARD STRAUSS
Vier letzte Lieder
PJOTR TJAJKOVSKIJ
Symfoni nr 4

Amelia Jakobsson | sopran
Tung-Chieh Chuang | dirigent
Malmö SymfoniOrkester

10 deltagare (None inbjudna)

Plats

Malmö Live
Dag Hammarskjölds Torg 4