När mitt arbete vittnar om Guds Rike

När mitt arbete vittnar om Guds Rike

Välkommen till en reformatorisk konferens om arbetets teologi och en ny andlig arbetarrörelse i Sverige med fokus på Guds rike.

GUD KALLAR ETT FOLK I ARBETSLIVET
Över hela världen får människor en förnyad förståelse av begreppet kallelse att arbetet är den naturliga utgångspunkten för att tjäna Gud och uttrycka Guds rike.

Nu har tiden kommit för Guds folk att som en ny andlig arbetarrörelse gestalta Guds rike på alla områden av mänskligt liv. Kyrkan är inte ett hus, utan ett folk som finns i ...

Visa hela texten

7 deltagare (78 inbjudna)