Panelsamtal: Vems Umeå? - att skapa rum för alla

Panelsamtal: Vems Umeå? - att skapa rum för alla

I panelen:
Erik Persson (Folkinitiativet i Umeå)
Nina Ingvarsson (Gator och parker, Umeå Kommun)
Åsa Norin (Vän i Umeå / Svenska Kyrkan)
Emil Myrsell (Allt åt alla / Umeås cykeljunta / Dungen på Ålidhem)

Moderator: Maxim Vlasov

Gratis entré som vanligt. Varmt välkomna!

*********
Erik Persson:
Erik är skribent för ETC. tidningen och är en av initiativtagarna till Folkinitiativet i Umeå vars syfte är att samla in de namn som krävs för att en kommunal folkomröstning ska genomföras om ...

Visa hela texten

39 deltagare (None inbjudna)

Plats

Bokcafé Pilgatan
Pilgatan 14