Sandsjöbacka Trail 82k

Sandsjöbacka Trail 82k

Distans 82 km
Start vid Tjolöholm slott
Söndag 06:00
5 vätskestationer (1 med mat och drop-bag-service)
Bana: Hallandsleden-Bohusleden-Drumlin-Vildmosseleden-Sandsjöbackaleden-Änggårdsbergen-Slottskogen

37 deltagare (None inbjudna)