Westcoast grund och fortsättning med dancemania

Westcoast grund och fortsättning med dancemania

Westcoast kurs - helgkurser 26-27 aug. Lördag= grund och Söndag= fortsättning.
Anmälan på hemsidan www.nosd.se. Behöver inte anmäla sig i par

Kost 800kr för bägge dagarna eller 550kr för en dag/ person

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Norrköpings Sportdansare NOSD
Lindövägen 72