Vernissage: Jag tror att även fast det kanske inte märks nu så m

Vernissage: Jag tror att även fast det kanske inte märks nu så m

JAG TROR ATT ÄVEN FAST DET INTE MÄRKS NU
SÅ MÄRKS DET NOG OM HUNDRA ÅR

Varmt välkomna till en utställning med studenter från BA2, Umeå Konsthögskola.

Utställningen pågår mellan: 24/2– 7/3

Vernissage fredag 24/2 kl. 12.00

Galleri Alva, Nus bibliotek

Människans inverkan på jorden är nu så stor att effekterna kan komma att sträcka sig hundratusentals år in i framtiden. Geologer har därför myntat begreppet Antropocen, ”Människans epok”, för att beskriva den tid vi lever i. Om det förut var ...

Visa hela texten

72 deltagare (None inbjudna)